Petycje

Petycja 4/2019 w sprawie obowiązku umieszczania informacji na przystankach, peronach, stanowiskach, dworcach, stacjach zwanymi dalej węzłami komunikacyjnymi, przesiadkowymi


Podmiot petycji Petycja w sprawie obowiązku umieszczenia informacji na przystankach, peronach, stanowiskach, dworcach, stacjach zwanymi dalej węzłami komunikacyjnymi, przesiadkowymi
Numer petycji 4/2019
Podmiot wnoszący Brak zgody na udostępnienie danych osobowych
Data złożenia 05.11.2019 r.
Przebieg postępowani Odpowiedź
  • Petycja

    załączył: Malwina Jodłowska, Redaktor dnia 2019-12-13 09:45

  • Odpowiedź na petycję

    załączył: Malwina Jodłowska, Redaktor dnia 2019-12-13 11:22