Petycje

Petycja 1/2021 w sprawie remontu drogi w Mroczkowej


Przedmiot petycji Petycja w sprawie remontu drogi w Mroczkowej
Numer petycji 1/2021
Podmiot wnoszący Brak zgody na udostępnienie danych osobowych
Data złożenia 15.10.2021 r.
Przebieg postępowania Odpowiedź