Petycje

Petycja 1/2020 Mieszkańców Sidziny dotycząca kompleksowego remontu ulic Krótkiej i Sportowej


Przedmiot petycji Petycja mieszkańców Sidziny dotycząca kompleksowego remontu ulic Krotkiej i Sportowej
Numer petycji 1/2020
Podmiot wnoszący Brak zgody na udostępnienie danych osobowych
Data złożenia 18.02.2020 r.
Przebieg postępowania Odpowiedź