Plany Zagospodarowania

Obwieszczenie Wójta Gminy Skoroszyce o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych palnów zagospodarowania przestrzennego - część obr. Makowice 2022r.