Plany Zagospodarowania

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Skoroszyce dla obrębów: Sidzina i Chróścina 2023