Gospodarka przestrzenna

OBWIESZCZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SKOROSZYCE


  • OBWIESZCZENIE

    załączył: Krystyna Serotiuk, Redaktor dnia 2017-06-13 12:19 Liczba pobrań: 2