Gospodarka przestrzenna

Obwieszczenie Wójta Gminy Skoroszyce o możliwości zapoznania się z zebranymi dokumentami w postępowaniu o wydanie decyzji lokalizacji celu publicznego