Gospodarka przestrzenna

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacego na budowie szlaku turystycznego upamietniajacego żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych