Gospodarka przestrzenna

Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sparwie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego 0,4kV wraz z latarniami" na działkach nr 627 i 630/1 obręb Skoroszyce