Gmina Skoroszyce

e-mail: admin@skoroszyce.pl
www: skoroszyce.pl
Data wydruku: 2018-08-18 22:43:04

Obwieszczenie o wszcęciu postępowania w sparwie ustalenia lokalizacji inwestycji celu poblicznego pn." budowa stacji redukcyjno-pomiarowej gazu ..." w Skoroszycach