Obwieszczenia Wójta

Obwieszczenie Wójta Gminy Skoroszyce z dnia 24.10.2023 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów mpzp