Obwieszczenia Wójta

Obwieszczenie Wójta Gminy Skoroszyce z dnia 01.06.2021 o wydaniu decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięzięcia polegającego na Przebudowie i rozbudowie dróg w Chróścinie