Obwieszczenia Wójta

Obwieszczenie Wójta Gminy Skoroszyce z dnia 13.05.2023 o zgromadzeniu materiału dowodowego i możliwość wypowiedzenia się w sprawie przed wydaniem decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie obwodnicy Sidziny w ciągu drogi krajowej nr 46 w wariancie 2. Przedsięwzięcie to będzie realizowane na terenie Gminy Skoroszyce obręb – Sidzina i Giełczyce, Gminy Niemodlin – obręb Grabin i Gminy Łambinowice – obręb Malerzowice Wielkie.