Obwieszczenia Wójta

Obwieszczenie - o wydaniu decyzji w sprawie wydania decyzj środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 3MW i powierzchni zabudowy do 3 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr ew. 53/2 obręb Skoroszyce, Gmina Skoroszyce".