Obwieszczenia Wójta

Obweszczenie Wójta Gminy Skoroszyce z dnia 03.08.2021 w sprawie wydania decyzji nr DS.6220.5.9.2021.BR z dnia 2021-08-03 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie wolnostojącej farmy fotowoltaicznej „Skoroszyce Solar Park” o mocy nie większej niż 20 MW wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną” realizowanego na działkach ewidencyjnych nr 197/2, 203/1 oraz 667 obręb Skoroszyce, gmina Skoroszyce, powiat nyski, województwo opolskie