Obwieszczenia Wójta

Obwieszczenie Wójta Gminy Skoroszyce z dnia 04.08.2022 o zgromadzeniu materiału dowodowego i możliwość wypowiedzenia się w sprawie przed wydaniem decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na - Budowie do 9 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 9 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 304, 313/4, 687/1 w obrębie Skoroszyce w Gminie Skoroszyce