Obwieszczenia Wójta

Obwieszczenie Wójta Gminy Skoroszyce z dnia 22.01.2024 o wszczciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „uzbrojeniu w urządzenia umożliwiające pobór wód podziemnych projektowanego do wykonania zastępczego otworu studziennego nr 2a oraz projektowanego do wykonania dodatkowego otworu studziennego nr 4, zlokalizowanych na terenie ujęcia wód podziemnych z utworów neogeńskich – mioceńskich w miejscowości Skoroszyce, gm. Skoroszyce realizowanego na działkach nr 208/23, 208/25 obręb Skoroszyce Gmina Skoroszyce