Obwieszczenia Wójta

Obwieszczenie Wójta Gminy Skoroszyce - o zgromadzeniu materiału dowodowego i możliwość wypowiedzenia się w sprawie przed wydaniem decyzji