Obwieszczenia Wójta

Obwieszczenie Wójta Gminy Skoroszyce z dnia 16.06.2023 o zgromadzeniu materiału dowodowego i możliwość wypowiedzenia się w sprawie przed wydaniem decyzji dla przedsięwzięcia pn. Farmy fotowoltaicznej Czarnolas II realizowanego na działkach 100/12,100/11, 100/10, 42/1, 42/2, 469, 489, 494, 497 obręb Czarnolas.