Obwieszczenia Wójta

Obwieszczenie Wójta Gminy Skoroszyce o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie do 30 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 30 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 92/1, 154/1, 788, 744/1, 113, 155, 810, 101, 803, 741 obręb Sidzina, gmina Skoroszyce.