Obwieszczenia Wójta

Obwieszczenie Wójta Gminy Skoroszyce w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie Farmy Fotowoltaicznej w Chróścinie na działce nr ewid. 568/2 w obrębie Chróścina, gm. Skoroszyce, pow. nyski