Obwieszczenia Wójta

Obwieszczenia Wójta Gminy Skoroszyce z dnia 27.12.2021 - w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie instalacji fotowoltaicznej Skoroszyce o mocy do 13 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz magazynami energii na działce nr ewid. 14/1 w obrębie Skoroszyce, gm. Skoroszyce, pow. nyski.


  • Obwieszczenie

    załączył: Grzegorz Buczarski, Administrator dnia 2021-12-28 07:53