Obwieszczenia Wójta

Obwieszczenie Wójta Gminy Skoroszyce z dnia 20.03.2023 zostało wszczęte postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie obwodnicy Sidziny w ciągu drogi krajowej nr 46 w wariancie 2