Obwieszczenia Wójta

Obwieszczenia Wójta Gminy Skoroszyce z dnia 21.06.2023 - o zgromadzeniu materiału dowodowego i możliwość wypowiedzenia się w sprawie przed wydaniem decyzji w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowa instalacji fotowoltaicznej Skoroszyce II o mocy do 38 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr 291, 294/3, 294/5, 296, 300, 301, 302/1, 303/2, 303/3, 304, 458, 459 obręb Stary Grodków Gmina Skoroszyce.