Obwieszczenia Wójta

Obweszczenie Wójta Gminy Skoroszyce z dnia 15.04.2022 o zgromadzeniu materiału dowodowego i możliwość wypowiedzenia się w sprawie przed wydaniem decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na „przebudowie dróg gminnych na ul. Braterstwa Broni (droga 104421O), ul. Kolejowej (droga nr 104426O) oraz częściowo na ul. Łąkowej (droga nr 104425O) w m. Skoroszyce