Obwieszczenia Wójta

Obwieszczenie Wójta Gminy Skoroszyce z dnia 25.02.2022 w sprawie wydania decyzji DS.6220.10.9.2021.BR z dnia 2022-02-25 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie Farmy Fotowoltaicznej w Chróścinie na działce nr ewid. 568/2 w obrębie Chróścina, gm. Skoroszyce, pow. nyski


  • Obwieszczenie

    załączył: Grzegorz Buczarski, Administrator dnia 2022-03-07 09:30