Obwieszczenia Wójta

Obwieszczenia Wójta Gminy Skoroszyce z dnia 15.03.2024 - o udziale społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Budowa obwodnicy Sidziny w ciągu drogi krajowej nr 46 w wariancie 2