Obwieszczenia Wójta

Obwieszczenie Wójta Gminy Skoroszyce z dnia 05.09.2022 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie do 30 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 30 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 92/1, 154/1, 744/1, 788 oraz działkach stanowiących drogi 101, 113, 155, 741, 803, 810 w obrębie Sidzina w Gminie Skoroszyce.