Obwieszczenia Wójta

Obweszczenie Wójta Gminy Skoroszyce z dnia 02.07.2021 o zgromadzeniu materiału dowodowego i możliwość wypowiedzenia się w sprawie przed wydaniem decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie kompleksu wolnostojących elektrowni fotowoltaicznych Makowice Solar Park wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną