Obwieszczenia Wójta

Obwieszczenie Wójta Gminy Skoroszyce - w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa do 10 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 47/1 w obrębie Sidzina w Gminie Skoroszyce.