Obwieszczenia Wójta

Obwieszczenia Wójta Gminy Skoroszyce z dnia 29.11.2023 - w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą Przebudowa istniejącej stacji uzdatniania wody wraz z siecią wodociągową na terenie Gminy Skoroszyce realizowanego na działkach 208/23 i 208/25 obręb Skoroszyce Gmina Skoroszyce.