Obwieszczenia Wójta

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SKOROSZYCE z dnia 20.12.2022 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Skoroszyce i części obrębu Makowice