Gmina Skoroszyce

e-mail: admin@skoroszyce.pl
www: skoroszyce.pl
Data wydruku: 2023-06-08 21:37:49

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SKOROSZYCE z dnia 20.12.2022 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Skoroszyce i części obrębu Makowice