Obwieszczenia Wójta

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SKOROSZYCE o wydaniu dla Lion Energy Group Sp. z o.o. ul. Geodetów 3 64-100 Leszno decyzji nr DS.6220.15.9.2020.BR z dnia 2021-06-16 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 1 ,0 MW Makowice Południe na działce nr 75 w miejscowości Makowice, Gmina Skoroszyce.