Obwieszczenia Wójta

Obweszczenie-Zawiadomienie Wójta Gminy Skoroszyce z dnia 11-04-2023 zawiadamia strony że zostało wszczęte postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą„Farma fotowoltaiczna Czarnolas I” realizowanego na działkach 128/1, 240, 269/5, 250, 249 obręb Czarnolas.