Obwieszczenia Wójta

Obwieszczenia Wójta Gminy Skoroszyce z dnia 31.01.2024 - o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla PVE 280 Sp. z o.o. ul. Jana Karola Chodkiewicza 7/1C 85-065 Bydgoszcz decyzji nr DS.6220.11.2023.BR.8 z dnia 2024-01-31 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie do 10 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 47/1 w obrębie Sidzina w Gminie Skoroszyce