Obwieszczenia Wójta

Obweszczenie Wójta Gminy Skoroszyce z dnia 09.07.2021 o wydaniu decyzji nr DS.6220.3.9.2021.BR z dnia 2021-07-09 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie i rozbudowie dróg w Skoroszycach ? ulice: Słoneczna, Ogrodowa i Działkowa realizowanego na działkach ewidencyjnych nr 668/1, 254/5, 252/9, 252/18, 674, 254/4, 254/2, 254/1, 248/153, 248/154, 248/246, 248/245, 248/113, 248/21, 248/60, 248/284, 248/127, 248/298, 248/242, 809, 248/241, 673/1, 248/243, 241/1, 241/7, 248/231, 248/228, 248/260, 248/140, 248/221, 248/118, 248/299, 248/226, 248/247, 248/201, 248/61, 248/117, 248/224, 740, 813/3, 763, 248/237, 248/194, 248/231 obręb Skoroszyce Gmina Skoroszyce