Obwieszczenia Wójta

Obwieszczenie Wójta Gminy Skoroszyce z dnia 21.10.2022 o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizaji celu publicznego polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej w ul. Kwiatowej na części działki 811 w obrębie Sidzina, gmina Skoroszyce.