Obwieszczenia Wójta

Obweszczenie Wójta Gminy Skoroszyce z dnia 15.04.2021 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przesięwzięcia polegającego na Przebudowie i rozbudowie dróg w Skoroszycach - ul. Słoneczna, Ogrodowa