Obwieszczenia Wójta

Obwieszczenie w sprawie Budowy Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą