Obwieszczenia Wójta

Obwieszczenie Wójta Gminy Skoroszyce o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji celu publicznego o zasięgu gminnym