Gmina Skoroszyce

e-mail: admin@skoroszyce.pl
www: skoroszyce.pl
Data wydruku: 2023-06-08 20:22:36

Obwieszczenie Wójta Gminy Skoroszyce o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji celu publicznego o zasięgu gminnym