Obwieszczenia Wójta

Obwieszczenie Wójta Gminy Skoroszyce z dnia 20.01.2022 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie do 9 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 9 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 287/1, 436, 286/2 oraz 476 w obrębie Stary Grodków w Gminie Skoroszyce.