Obwieszczenia Wójta

Obwieszczenia Wójta Gminy Skoroszyce z dnia 22.03.2023 - zawiadomienie strony postępowania o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie instalacji fotowoltaicznej Skoroszyce I etap I wraz z infrastrukturą techniczną.