Obwieszczenia Wójta

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SKOROSZYCE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarun dla PES 50 Sp. z o.o. ul. Wróbla 24/1 02-736 Warszawa decyzji nr DS.6220.1.15.2023.BRz dnia 2023-09-12 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej Skoroszyce II o mocy do 38 MW wraz z infrastrukturą technicznąkowaniach