Obwieszczenia Wójta

Obwieszczenia Wójta Gminy Skoroszyce z dnia 10-05-2021 - w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie wolnostojącej farmy fotowoltaicznej Skoroszyce Solar Park o mocy nie większej niż 20 MW wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną.