Obwieszczenia Wójta

Obwieszczenie Wójta Gminy Skoroszyce z dnia 01.07.2022 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie do 9 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 9 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 304, 313/4, 687/1 w obrębie Skoroszyce w Gminie Skoroszyce