Obwieszczenia Wójta

Obwieszczenie Wójta Gminy Skoroszyce z dnia 07.12.2020 - w sprawie decyzji nr DS.6220.4.8.2020.BR z dnia 07-12-2020 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 6MW u powierzchni zabudowy do 3,27 ha wraz z niezbędną infrastrukturą technicznąna terenie działaki nr. ew. 206/1 oraz 206/2 w miejscowości Brazeziny, Gmina Skoroszyce"