Obwieszczenia Wójta

Obweszczenie Wójta Gminy Skoroszyce z dnia 07.10.2021 w wniosek RRSP 9 sp. z o.o. ul. Białostocka 20/45 03-741 Warszawa zostało wszczęte postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie wolnostojącej elektrowni fotowoltaicznej na działce ewidencyjnej nr 14/1, obręb Skoroszyce, wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną