Obwieszczenia Wójta

Obwieszczenie Wójta Gminy Skoroszyce o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.